Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  
28 Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych
 
31-501 Kraków, ul. Kopernika 21a
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-87-06, 424-87-33, fax 424-87-45

Znane są już wyniki szóstej edycji Rankingu Newsweeka pt. "Nasi liderzy 2007" na najlepsze placówki medyczne w kraju. W tym roku ocenie poddano następujące specjalizacje: kardiologię, kardiochirurgię, gastroenterologię dzieci i dorosłych, ortopedię, okulistykę, psychiatrię i neurochirurgię. W rankingu przedstawione zostały informacje cenne przy wyborze szpitala np. warunki opieki nad pacjentem po operacji, dostęp do najnowszych metod operowania, czas oczekiwania na planowaną operację, a także ważne dla pacjentów kwestie zakażeń szpitalnych.
Ranking został przeprowadzony wspólnie przez Newsweek Polska i Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, które stale współpracuje m.in. z Uniwersytetem Harvarda w Bostonie i od lat profesjonalnie zajmuje się oceną działania placówek służby zdrowia. Zespół opracował ankiety, które następnie rozesłano - podobnie jak w latach poprzednich - do klinik i szpitali, które mają uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do kształcenia lekarzy. O miejscu w rankingu decydowały między innymi głosy oddane przez specjalistów z danej dziedziny.
Najlepsze oddziały w poszczególnych specjalizacjach to: - KARDIOCHIRURGIA - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Klinika Chirurgii Serca i Transplantologii, Kraków; - NEUROCHIRURGIA - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Barbary, Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii, Sosnowiec; - ORTOPEDIA - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawa; - OKULISTYKA - Kliniczny Szpital Okulistyczny, Katedra i Klinika Okulistyki II Wydział Lekarski Akademii Medycznej, Warszawa; - GASTROENTEROLOGIA DOROSŁYCH - Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Gastroenterologii CMKP, Warszawa; - GASTROENTEROLOGIA DZIECI - Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii, Warszawa; - PSYCHIATRIA - Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego, Kraków; - KARDIOLOGIA - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Klinika Psychiatrii Dorosłych - Konferencja w Zakopanem styczeń 2004
Zaproszenie, informacje dodatkowe, karta zgłoszenia   

W dniu 15 października 2003 r. utworzona została w strukturze Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie nowa komórka organizacyjna - Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości.
 
 

 
 
powrót

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||