Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  
4  Oddział Kliniczny Klinik Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych

ul. Śniadeckich 5, 31-501 Kraków
tel. (012) 424-73-40
e-mail: mstmach@cyf-kr.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 powrót

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||