Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

 

 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00

Katedra i Klinika Okulistyki na pocz±tku XX wieku
Chair and Department of Ophthalmology at the beginning of XX century

 


Gmach Kliniki Okulistycznej UJ
Building of the Department of Ophthalmology of the Jagellonian University


Klatka schodowa - Staircase


Biblioteka i gabinet profesora - Library and Professor’s office


Sala wykładowa - Lecture roomAmbulatorium - Ambulatorium


Sala operacyjna aseptyczna - Aseptic operating theatre


Sala chorych - Hospital ward


Pracownia naukowa - Research laboratory

powrót

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||